1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ അവരുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Message 1

Wednesday, December 31, 2008

ഇന്റനെറ്റ് ട്രെയിനിംഗ്

സ്കൂളുകളില്‍ ഐ.ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു

Friday, December 26, 2008

പവര്‍പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വിസ് - ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം .

നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്‌റ്റ് പവര്‍പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വിസ് നിര്‍മ്മിക്കാം .അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഇത് വളരേ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
പ്രത്യ്യേകിച്ച് കുട്ടികെളെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് ഇത് വളരേ ഗുണം ചെയ്യും.
ആദ്യം പവര്‍പോയിന്റ് തുറക്കുക .
Insert ---> New slide എന്ന ക്രമത്തില്‍ പുതിയ slide എടുക്കുക .

ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ slide ല്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക . അതായത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നര്‍ത്ഥം.

അടുത്തതായി മറ്റോരു slide ല്‍ sorry wrong anser - Click here to return to the question എന്നും
അടുത്ത slide ല്‍ Congratulations - correct anser - Click here to go to the next question എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക .
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക .

ഇനി ഒന്നാമത്തെ Slide ലേക്ക് തിരിച്ചുവരിക
അതില്‍ Ampere എന്ന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന വിധത്തില്‍ Slide show --> Action Setting ല്‍ പോകുക.


Action Settings വഴി ഒരു Slide ല്‍ നിന്ന് മറ്റോരു Slide ലേക്ക് Hyperlink കൊടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത്തരത്തില്‍ Slide കള്‍ വഴി ഏത് സ്ലൈഡാണ് ഇനി വരേണ്ടത് എന്നു മനസ്സിലാക്കി ലിങ്ക് കൊടുക്കുക.
ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചാല്‍ പരീക്ഷക്ക് വളരേ എളുപ്പമായിരിക്കും . കൂടാതെ ഇത് കുട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കയാണെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട.